OKREŚLONE KORZYŚCI

Luty 12th, 2015
by admin

Pracy mogą udzielić cennych informacji w kwestii postępu technicznego, zaopatrzenia w surowiec, rynków zbytu,‘kooperacji, planowanych inwestycji/zakładowej służby zdrowia, organizacji wypoczynku dla załogi, sportu i turystyki. Aby wywiad przyniósł określone korzyści, młodzież musi być przygotowana do tego rodzaju pracy. Nauczyciel winien uczniom wyjaśnić ceł. określić temat rozmowy oraz wspólnie z uczniami przedyskutować pytania i formę prowadzenia rozmowy. Również z osobami mającymi udzielać wywiadu, należy wcześniej przeprowadzić rozmowę w celu określenia tematyki i terminu rozmowy. Należy eliminować z praktyki prowadzenie wywiadów bez uprzedzenia, bowiem może to przeszkadzać w pracy lub wypoczynku osoby, do której udają się uczniowie, a po drugie osoba nie przygotowana może nie udzielić wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące nas problemy.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

DZIAŁALNOŚĆ KRAJOZNAWCY

Luty 12th, 2015
by admin

Działalność krajoznawcy w tym zakresie powinna zmierzać do poznania warsztatu pracy człowieka,’a więc zaznajamiać z różnego rodzaju zakładami.produkcyjnymi, w tym także gospodarstwami rolnymi.’Poznając warsztat pracy, kierujemy uwagę głównie na następujące dziedziny jego działalności: związki ze środowiskiem przyrodniczym, zwłaszcza sposób wykorzystania miejscowych surowców, źródeł energii i warunków fizjograficznych; powiązania zakładu z innymi zakładami w kraju i za granicą; zmiany spowodowane działalnością zakładu w środowisku geograficznym.Z powyższego wynika, że wybór zakładu, który stanowić będzie przedmiot szcze­gólnego zainteresowania krajoznawcy, zależeć będzie od tego, w jakim stopniu zakład jest charakterystyczny dla danego regionu.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PODZIAŁ SKAŁ

Luty 12th, 2015
by admin

Chcąc oznaczyć twardość minerału za pomocą skali Mohsa rysujemy go kolejno coraz twardszym minerałem wzorcowym. W praktyce jednak wystarczy znać twardość niektórych pospolitych przedmiotów, aby” móc z dużym prawdopodobieństwem okre­ślić twardość spotykanych minerałów, tym bardziej, że pospolite minerały mieszczą się między drugim a szóstym stopniem skali Mohsa, Na przykład paznokciem daje się zarysować minerał o twardości 2, czystą miedzią – 3, gwoździem – 4, szkłem okiennym-  5. Inne cechy minerałów to sprężystość (np. muskowit), zapach (ozokeryt), smak. (sól), magnetyzm (magnetyt). Cechy pospolitych minerałów skałotwórczych poznamy bliżej przy omawianiu skał. Skały dzieli się na trzy rodzaje.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

KOSZE W AUTOKARZE

Luty 11th, 2015
by admin

W autokarze znajdują się kosze (wiadra plastykowe) na śmieci i opakowania szklane. W żadnym przypadku nie należy dopuszczać do wyrzucania śmieci lub butelek za okna autokaru.  Udział w wycieczce autokarowej nie może być pretekstem do omijania zasad !- prawidłowego żywienia. W przypadku wielogodzinnej jazdy należy przewidzieć przerwy na spożycie ciepłego posiłku. Przed wycieczką należy poinstruować uczestników o ‚zasadach’ odżywiania się w podróży, wskazując na niebezpieczeństwo zabierania^ la- <, tem produktów garmażeryjnych łatwo psujących się w warunkach podwyższonej temperatury oraz zalecić unikania potraw zbyt „pikantnych” oraz słodkich i brudzących ręce.Kierownik wycieczki powinien wybrać właściwy czas przejazdu, uwzględniając porę dnia oraz stan warunków pogodowych.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PRZERWY PODCZAS WYCIECZKI

Luty 11th, 2015
by admin

Przerwy należy organizować na terenie parkingów, unikając zatrzymywania się na poboczach dróg. Teren powinien być porośnięty trawą i zalesiony. Nie należy , zarządzać przerw tradycyjnym wskazaniem „panie na lewo, panowie na prawo’ . v. Przechodzenie w poprzek drogi w sposób niezorganizowany musi być absolutnie zakazane. Pó każdej przerwie należy sprawdzać obecność uczestników. Podczas jazdy należy wietrzyć wnętrze samochodu nie dopuszczając jednak do powstawania przeciągów. Nauczyciele i osoby towarzyszące powinny wstrzymać się od palenia papierosów. Zła wentylacja może stać się powodem przeziębień, a nawet omdleń. Nie należy chodzić po ^ autokarze podczas jazdy. Kierownik wycieczki powinien znać miejsce awaryjnego wyjścia.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

Włochy, Grecja a może Hiszpania?

Grudzień 28th, 2011
by

Myślisz o podróży do naprawdę wyjątkowego kraju, ale wciąż nie możesz się zdecydować na to, który wybrać? Jeśli tak, to warto zapoznać się z ofertami biur podróży, gdyż być może dzięki nim uda nam się znaleźć naszą wymarzoną wycieczkę. Przede wszystkim obecnie wciąż dużą popularnością cieszą się Włochy, które są odwiedzane przez turystów z różnych zakątków świata. To właśnie tu możemy podziwiać wspaniały Rzym, popływać na gondolach w Wenecji czy obejrzeć najpiękniejsze zabytki Florencji. Również krzywa wieża w Pizie jest ogromną atrakcją turystyczną tego regionu. Malownicza Toskania, bajeczna Apulia czy romantyczna Wenecja – te krainy na pewno nas urzekną. Co więcej, możemy również zdecydować się na pobyt w Grecji, gdyż każdego roku państwo to także przyciąga setki turystów. Tutaj na pewno warto zobaczyć przede wszystkim przepiękne Ateny wraz ze starożytnymi zabytkami, których jest naprawdę wiele. Jeśli zdecydujemy się na wycieczkę do Hiszpanii również nie powinniśmy żałować, bowiem to także jeden z piękniejszych krajów, który na pewno zasługuje na zainteresowanie.

Tags: , , , ,
Posted in Turystyka zagraniczna | Comments (0)

TRUDNOŚĆ FOTOGRAFOWANIA

Luty 12th, 2015
by admin

Oczywiście trudniej jest fotografować (filmować) rozbawionych biesiadników weselnych, ruch uliczny niż spokojnie stojący zabytek romański. Dużą wartość dokumen-‚ .talną mają bowiem zdjęcia robione na gorąco. tzn. w naturalnym ruchu bez usta­wienia. Przy fotografowaniu tradycyjnych strojów ludowych warto posługiwać się filmem ! kolorowym.  Drugim niezwykle przydatnym środkiem jest taśma magnetofonowa, która pozwala na utrwalenie wypowiedzi miejscowych działaczy, byłych partyzantów i ludzi związanych z ruchem oporu, ludowych gawędziarzy, obrzędów i zwyczajów, zgiełk ulicy dużego miasta, pracę traktorów na polu itp.Zarówno w jednym jak i w drugim wypadku ważne jest nie tylko nagranie lub zrobienie przeźroczy, ale także odpowiednie zabezpieczenie materiałów, aby mogły służyć przez dłuższy czas (należy uwzględnić koszty i włożony wysiłek).

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

OSIĄGNIĘCIE LEPSZYCH EFEKTÓW

Luty 12th, 2015
by admin

Na osiągnięcie lepszych wyników przez uczniów grup eksperymentalnych wpły­nęła „pamięć wzrokowa”, silniejsze przeżycia w momencie bezpośredniego kontaktu z oryginalnymi eksponatami. Uczniowie, którzy zwiedzili wystawę w muzeum, koja­rzyli zajęcia naszych przodków z rysunkami i zgromadzonymi przedmiotami, np. myśli­stwo z rysunkami myśliwych; z oszczepami, z łukami, wisiorkami z kłów zwierzęcych;. górnictwo z-rysunkami, modelami i przedmiotami służącymi do wydobywania krze­mienia; hutnictwo z rysunkami, z modelem wnętrza pieca; kowalstwo z kowadłem, młotkiem i; licznymi wyrobami np.’kłucze,tarcze, miecze; ostrogi, sierpy; tkactwo z warsztatem pracy, grzęzidłami (gliniane ciężarki), przęślikami, gotowym produk­tem itd.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ZBIORY MUZEALNE W PRACY KRAJOZNAWCZEJ

Luty 12th, 2015
by admin

Wśród różnych przedsięwzięć dydaktycznych ważną rolę odgrywa poglądowosc. Dlatego też w pracy krajoznawczej należy wykorzystać zbiory muzealne, które często ‚ stanowią doskonały wręcz przegląd dorobku cywilizacyjnego. własnego i innych narodów. Czasowe i stale wystawy muzealne przedstawiają w żywych barwach pamiątki po bohaterach i gorących patriotach, są trwałym pomnikiem osiągnięć w. dziedzinie nauki, sztuki i życia społecznego oraz najważniejszych:wydarzeń-z dziejów narodu. Bardzo iważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym odgrywają muzea regionalne, które w! charakterystyczny sposób odzwierciedlają życie mieszkańców najbliższej okolicy ucznia. Gromadzą one narzędzia pracy, stroje; pieśni ludowe, obrzę­dy, zwyczaje i obyczaje.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

W PODOBNY SPOSÓB

Luty 12th, 2015
by admin

W podobny sposób można przygotować młodzież do zwiedzania zamku w Brzegu. Ten renesansowy zabytek pozwala na przestudiowanie architektury  Odrodzenia.Z dziedzińca widać zamek, składający sięz trzech skrzydeł i mur zamykający dziedziniec,. ozdobiony bogatą attyką. Dziedziniec j krużganki dość żywo przypominają zamek królewski na Wawelu. Zwiedzanie zamku w Brzegu pozwala również poznać wspaniałą rzeźbę renesansową, umieszczoną iia fasadzie frontowego budynku, przez który prowa-. dzi brama na dziedziniec. Postacie ludzkie pełne ruchu i fantazji wkomponowane ; w żywą przyrodę – a więc kwiaty i ptaki – pozwalają wykazać z łatwością różnicę między gotykiem a renesansem. Ńa uwagę zasługują rzeźbione postacie książąt śląskich . z dynastii piastowskiej. Rzeźby, te spełniały nie tylko funkcję dekoracyjną, ale miały głęboką wymowę polityczną.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ODBICIE W SZTUCE

Luty 12th, 2015
by admin

Następnie przechodzimy do sąsiednich komnat/gdzie sprawdzamy rozumienie przez młodzież cech wyróżniających renesans, utrwalając równocześnie charakterystyczne cechy renesansu,’jak np. białe ściany, fryzy, sufity kasetonowe itp; W, kolejnych komnatach „zmuszamy” młodzież do aktywnego udziału (do wypowiadania się na temat cech architektury i sztuki renesansowej). W czasie zwiedzania zwracamy uwagę na portret . świecki. Nieco dłużej zatrzymujemy się w jednej z komnai, gdzie przed obrazem Madonny Płaszczowej (Mater Misericordiae) oraz arrasem „Rozmowa Boga z Noem” przeprowadzamy dłuższą rozmowę na temat ideologii średniowiecza i odrodzenia oraz odbicia tych zagadnień w sztuce.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ROLA SZTUKI

Luty 12th, 2015
by admin

Na olbrzymią rolę sztuki w kształceniu i wychowaniu zwraca uwagę wybitny  polski dydaktyk Wincenty Okoń, który w swojej pracy pisze; „Przeżywanie – jedna z czterech podstawowych dróg uczenia się-zaczyna zyskiwać we współczesnej dydaktyce coraz wyższą ocenę i rangę. W związku z tym zdecydowanie umacnia się rola sztuki  w kształceniu ogólnym, wychowanie przez sztukę odbywa się bowiem przez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki,jak również przez własną działalność artystyczną wychowanków, przy czym jedno i. drugie stwarza jedyne w swoim rodzaju możliwości rozbudzania stanów emocjonalnych i wywoływania głębszych przeżyć estetycznych a w parze z nimi – przeżyć innych zwłaszcza moralnych.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

CZYNNIK WARUNKUJĄCY POWODZENIE

Luty 12th, 2015
by admin

Czynnikami warunkującym l powodzenie jest sprawna organizacja  iciekawa opra­wa plastyczno-muzyczna. (Organizacja konkursu w formie zgaduj-zgaduli została przedstawiona przeze mnie na łamach Wiadomości Historycznych z 1971 r. nr 2 (32)).A oto scenariusz trzyetapowego konkursu historycznego pt. „1000 + 30”, którego treścią była historia, kultura i sztuka Krakowa w okresie tysiąclecia dziejów i 30-lecia , Polski Ludowej. Autorem jego był mgr Franciszek Dębski.   Etap pierwszy: na czterech stolikach umieszczono oddzielnie portrety władców (królów i książąt Krakowa), nazwiska tychże wypisane były czarnym tuszem na białych kartonach, lata ich panowania oraz budowle. Zawodnik losował jeden  portret władcywieszał go na ścianie, a następnie dobierał nazwisko, lata panowania i wzniesioną z jego fundacji budowlę.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PRZYSTĘPUJĄC DO BADAŃ

Luty 12th, 2015
by admin

Przystępując do badań ankietowych należy ustalić , sposób przeprowadzania, określić osoby, do których mają się zwracac uczniowie, oraz udzielić informacji mi- temat robienia notatek a właściwie wypełniania ankiety. Zapisy powinny być krótkie, ale konkretne. Należy odnotować odpowiedzi twierdzące i negatywne, przedstawiające pewne wydarzenia w liczbach, a czasem odpowiedzi będą opisujące i oceniające intere­sujące nas zagadnienie. Reportaż polega na opisie konkretnych faktów w oparciu o autentyczne materiały i obserwacje autora.Walory ksztalcąco-poznawcze i, względy atrakcyjności przemawiają za stosowa- niem reportażu w pracy z młodzieżą w poznawaniu swojego środowiska. Reportaż uczy bowiem celowej obserwacji oraz dokonywania oceny zjawisk społecznych i formułowa­nia określonych wniosków.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

OPRACOWANIE ANKIETY

Luty 12th, 2015
by admin

Opracowanie ankiety wymaga doświadczenia oraz określonej wiedzy merytory­cznej i metodologicznej. Dlatego też ich opracowaniem winni zajmować się pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni lub instytutów, względnie doświadczeni krajo­znawcy. W pracy krajoznawczo-badawczej należy wykorzystać opracowane i opublikowa­ne ankiety i tak: prehistorię możemy badać za pomocą ankiety R. Jamki (5). stroje ludowe opisywać w oparciu o kwestionariusz opracowany przez R. Reinfusa. zwyczaje wielkanocne i kapliczki przydrożne posługując się kwestionariuszem T. Seweryna (9k- Na łamach miesięcznika Poznaj swój kraj (nr 7/8 i nr 10 z 1960 roku) zamieszczono kwestionariusze dotyczące badań miasta, dzieln icy (30). Badanie różnych sfer życia wsi ułatwią ankiety’i uwagi przedstawione przez F. L., Klimę,w książce pt. „Poradnik młodego krajoznawcy”.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)